Σύσκεψη στο ΥΠΕΣ για το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας

Reading Time: 1 minute

Πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών, υπό την προεδρία του Αν. Υπουργού Εσωτερικών κ. Ιωνά Νικολάου, σχετικά με την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερ. 9/8/2016 αναφορικά με το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2012.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν αρμόδιοι λειτουργοί του ΥΠΕΣ (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως) καθώς και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας.

Εξετάστηκαν όλες οι δυνατότητες που προσφέρονται σε νομικό επίπεδο για ελαχιστοποίηση των συνεπειών και επιπτώσεων αυτής της απόφασης στους πολίτες και δόθηκαν οδηγίες στο αρμόδιο Τμήμα για την άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας επανεξέτασης του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, ώστε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις αιτήσεις και να εκδίδει πολεοδομικές άδειες.

pio.gov.cy

In the news
Load More