Τα Κοινοτικά Συμβούλια Λάρνακας ενημερώθηκαν για τα προσωπικά δεδομένα

Reading Time: 1 minute

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ενημερωτική / εκπαιδευτική παρουσίαση για τον Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε) 679/2016 για τα Κοινοτικά Συμβούλια Επαρχίας Λάρνακας.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις βασικές πρόνοιες του Κανονισμού και ειδικότερα για τις ευθύνες και υποχρεώσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων και των εκπροσώπων αυτών ( Πρόεδρου, Μελών και Γραμματειακού Προσωπικού ) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και της ιδιωτικότητας του ατόμου.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης υποβλήθηκαν και απαντήθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινήσεις και κατευθυντήριες γραμμές για τη σωστή διαχείριση των πληροφοριών με προσωπικά δεδομένα για πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Κανονισμού.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τους κυρίους Ζαχαρία Ιωάννου και Παύλο Ξενοφώντος (Διορισμένους Υπεύθυνους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Κοινοτικών Συμβουλίων Λάρνακας) και έλαβε χώρα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στην Σκαρίνου.

In the news
Load More