Τα Κοινοτικά Συμβούλια σέβονται τα προσωπικά δεδομένα

προσωπικά δεδομένα
Reading Time: 3 minutes

Σε μια εποχή που η τεχνολογία τρέχει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και το περιβάλλον μας ολοένα αλλάζει, στο επίκεντρο δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, βρίσκεται το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων του ατόμου. Ο σχετικός ευρωπαϊκός κανονισμός υποχρεώνει όλους τους οργανισμούς των οποίων η δραστηριότητα σχετίζεται με τον πολίτη να λαμβάνει εκείνες τις ασφαλιστικές δικλείδες που θα διασφαλίζουν την επαρκή προστασία της ιδιωτικότητάς του ατόμου.

Έτσι, και τα Κοινοτικά Συμβούλια εναρμονίζονται με τις πρόνοιες του ευρωπαϊκού κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Πλέον, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων αποτελεί ευθύνη του/της εκάστοτε προέδρου και των μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου και μέρος του κώδικα δεοντολογίας της τοπικής Αρχής, που θα πρέπει να διατηρεί και να συμβουλεύεται.

«Ο όρος προσωπικά δεδομένα δηλώνει την κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο και είναι πληθώρα τα στοιχεία όπως, το όνομα, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας και διαβατηρίου, ο αριθμός εγγραφής πολίτη ΕΕ, ο αριθμός τηλεφώνου, κοινωνικών ασφαλίσεων, η διεύθυνση διαμονής, το ενοικιαστήριο έγγραφο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το IBAN, φωτογραφίες, δακτυλικά αποτυπώματα κ.λπ. που περιλαμβάνουν ευρεία πληροφόρηση για ένα άτομο», εξηγούν οι Ζαχαρίας Ιωάννου και Παύλος Ξενοφώντος, υπεύθυνοι προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι δύο έχουν αναλάβει την παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης για ζητήματα πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα Κοινοτικά Συμβούλια. Προσφέρουν καθοδήγηση σχεδόν στο σύνολο των Κοινοτικών Συμβουλίων παγκυπρίως, με εξαίρεση αυτά της επαρχίας Αμμοχώστου.

«Ευθύνη μας είναι να συμβουλεύουμε τους κοινοτάρχες, γραμματείς και γραμματειακό προσωπικό για τις βασικές υποχρεώσεις τους με βάση τον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, υποβοηθώντας στην πολιτική σχεδιασμού τους και υποδεικνύοντας τις αλλαγές που θα πρέπει να υιοθετήσουν, όπως και τα σχετικά έντυπα, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των πολιτών, ώστε να μειωθεί το ρίσκο και να μην βρεθούν εκτεθειμένοι από ενδεχόμενη διαρροή δεδομένων ενός ατόμου» εξήγησε ο κ. Ιωάννου με τον οποίο συνομιλήσαμε. Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, τα Κοινοτικά Συμβούλια επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των καθημερινών υποχρεώσεων τους, που απορρέουν ή και επιβάλλονται από νομοθεσίες, κανονισμούς, δικαστικές αποφάσεις ή αποφάσεις δημοσίων Αρχών και έχουν ενώπιον τους πληθώρα προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων από διάφορες και διαφορετικές ομάδες ατόμων, κατοίκους της κοινότητας, ετεροδημότες που διαμένουν ή κατέχουν περιουσία σε ένα χωριό, προσφοροδοτών, ενοικιαστών υποστατικών, συνεργατών, εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών, εργοδοτουμένων του Συμβουλίου, υποψηφίων για εργοδότηση κ.λπ». Οι τοπικές Αρχές, είπε, έχουν υποχρέωση να λειτουργούν σεβόμενοι τις αρχές της εχεμύθειας, της εμπιστευτικότητας και της λογοδοσίας» σημείωσε.

Λέγοντας αυτά, ο κ. Ιωάννου εξήγησε ότι «επεξεργασία δεδομένων είναι κάθε ενέργεια που γίνεται από τον πρόεδρο, μέλη ή προσωπικό των Κοινοτικών Συμβουλίων και ως τέτοια μπορεί να είναι η συλλογή, η καταχώριση, η αποθήκευση, η γνωστοποίηση, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση, η διαγραφή και η καταστροφή πληροφοριών με προσωπικά δεδομένα».

Με στόχο την ενημέρωση των τοπικών Αρχών, ο κ. Ιωάννου έχει διοργανώσει ενημερωτικές επαρχιακές συγκεντρώσεις. «Η δυσκολία που συναντούμε με τις τοπικές Αρχές είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας της μικρής κοινωνίας, με τις διαπροσωπικές και συγγενικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της» δήλωσε ο κ. Ιωάννου, προσθέτοντας ότι «ακριβώς λόγω αυτών των σχέσεων, κάποιες φορές, στην προσπάθειά τους τα μέλη των Συμβουλίων καλοπροαίρετα να εξυπηρετήσουν, ίσως παρακάμψουν τις βασικές αρχές της προστασίας της ιδιωτικότητας και να διαρρεύσουν σε τρίτους πληροφορίες ή φωτογραφίες για κάποιο πολίτη, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή του, με τη συμπλήρωση και την υπογραφή του σχετικού εντύπου». Το θετικό, ανέφερε ο κ. Ιωάννου, είναι ότι διαπιστώνει ότι οι Τοπικές

Αρχές είναι ευαισθητοποιημένες με το ζήτημα και έχουν τη διάθεση να συνεργαστούν και από κοινού να χαράξουμε σχεδιασμούς οι οποίοι θα χαρακτηρίζονται από το στοιχείο του σεβασμού έναντι της ιδιωτικότητας του ατόμου, ανεξαρτήτως της του φύλου της ηλικίας και της χώρας καταγωγής του.

Η παραβίαση του κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων επισύρει χρηματική ποινή.

Αντωνία Λαμπράκη

In the news
Load More