Τμήμα Αρχαιοτήτων: Δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου στο αρχαίο Ιδάλιο

αρχαίο Ιδάλιο
Reading Time: 2 minutes

Τη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου στο χώρο της αρχαίας Διοικητικής Ακρόπολης του Ιδαλίου, ξεκίνησε το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, μέσα στο πλαίσιο της πράξης «Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσο Τοπικής Ανάπτυξης», με το ακρωνύμιο «Ελκυστικοί Προορισμοί».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Τα έργα υλοποιούνται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, που είναι ο Κύριος Δικαιούχος, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας. Στόχος είναι η προώθηση κοινής μεθοδολογίας για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Κύπρου και Ελλάδας, μέσα από την εφαρμογή πιλοτικών δράσεων στους αρχαιολογικούς χώρους Ιδαλίου (στην Κύπρο) και Ηφαιστίας (στη Λήμνο), για την τόνωση του διασυνοριακού τουριστικού προϊόντος.

Δείτε επίσης:  Δ. Λευκωσίας: Πρόστιμα σε επικίνδυνες οικοδομές

Όπως αναφέρει το Τμήμα Αρχαιοτήτων, από το 2018, οπότε άρχισε να υλοποιείται η πράξη αυτή, το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης (σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο Πεύκιος Γεωργιάδης) για έργα υποδομής εντός του αρχαιολογικού χώρου Ιδαλίου.

Συγκεκριμένα, θα περιφραχτεί ο απαλλοτριωμένος χώρος της αρχαίας Διοικητικής Ακρόπολης του Ιδαλίου, εντός της οποίας υπάρχουν πολλές ανασκαμμένες θέσεις, ώστε να λάβει τη μορφή ενός ενιαίου αρχαιολογικού πάρκου. Ως προθάλαμος για τον περιφραγμένο αρχαιολογικό χώρο θα λειτουργεί το Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Ιδαλίου, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2008. Επίσης, έχει εκπονηθεί μελέτη για την κατασκευή δύο στεγάστρων, τα οποία θα καλύψουν ευαίσθητους χώρους του αρχαίου ανακτόρου. Τα στέγαστρα θα είναι στη μορφή των δύο στεγάστρων που τοποθετήθηκαν στο αρχαίο ανάκτορο το 2016. Τα έργα για την περίφραξη και τα στέγαστρα αναμένεται να αρχίσουν εντός του Δεκεμβρίου 2019.

Δείτε επίσης:  Πρώτο βραβείο για το Δ. Πάφου στη διοργάνωση “Βe active fitness marathon 2019”

Παράλληλα με τα έργα υποδομής, προγραμματίζεται μέχρι τον Μάιο του 2020 να εγκατασταθούν σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος πληροφοριακές πινακίδες, καθώς και η ετοιμασία φυλλαδίων με πληροφοριακό υλικό και σύντομο οδηγό του χώρου, που θα διανέμονται δωρεάν στους επισκέπτες.

Τέλος, μέχρι τον Ιούλιο 2020 θα δημιουργηθεί μια ψηφιακή εφαρμογή, την οποία οι επισκέπτες θα μπορούν να κατεβάζουν στις έξυπνες συσκευές τους (κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες κλπ) και η οποία θα λειτουργεί ως ψηφιακός οδηγός του χώρου με πληροφοριακό και εποπτικό υλικό.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στον μακροπρόθεσμο στόχο του Τμήματος Αρχαιοτήτων για δημιουργία ενός μείζονος σημασίας αρχαιολογικού χώρου στον Δήμο Ιδαλίου, στο κέντρο του νησιού, σε καίριο σημείο σύνδεσης των επαρχιών Λευκωσίας-Λεμεσού-Λάρνακας.

In the news
Load More