Τμήμα Δασών: Μηδενική ανοχή σε παράνομες επεμβάσεις σε Κρατική Δασική Γη

δάσος
Reading Time: 1 minute

Μηδενική ανοχή σε παράνομες επεμβάσεις σε Κρατική Δασική Γη, αναφέρει το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σε ανακοίνωση του, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, το Τμήμα Δασών αναφέρει ότι αμέσως μετά τον εντοπισμό παράνομης επέμβασης στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Πέτρας του Ρωμιού, εντός του Κρατικού Δάσους Ραντί και σε περιοχή Natura 2000, προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με στόχο την προσαγωγή του παρανομούντα ενώπιον της δικαιοσύνης και την πλήρη αποκατάσταση του χώρου.

Δείτε επίσης:  Στις 0830 θα ανοίξουν τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών της ΑΗΚ τη Δευτέρα

Αναφέρει, επίσης, ότι το Τμήμα, με επιστολή του στις 30/7/2019, είχε απορρίψει αίτηση ιδιώτη, ο οποίος μέσω του Κοινοτικού Συμβουλίου Κουκλιών ζητούσε άδεια χρήσης του πιο πάνω χώρου για τέλεση πολιτικών γάμων.

«Παρά την απόρριψη της αίτησής του, ο εν λόγω ιδιώτης προχώρησε παράνομα σε εκρίζωση αγρωστώδους και φρυγανώδους βλάστησης, καθώς και σε ανασκαφή και μερική ισοπέδωση του χώρου. Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, το Τμήμα Δασών διαβεβαιώνει το κοινό ότι, όπου εντοπίζονται παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις σε Κρατική Δασική Γη, αυτές αντιμετωπίζονται με αυστηρή εφαρμογή του Νόμου. Επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή οι παρανομούντες προσάγονται ενώπιον της δικαιοσύνης», προσθέτει.

Δείτε επίσης:  Στις 0830 θα ανοίξουν τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών της ΑΗΚ τη Δευτέρα

Το Τμήμα Δασών αναφέρει ότι για αποτροπή παρόμοιων παράνομων επεμβάσεων πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους στην Κρατική Δασική Γη και καλεί, παράλληλα, τους πολίτες να ενημερώνουν τις αρχές «για παρανομίες που ενδεχομένως πέσουν στην αντίληψή τους και μπορεί να προκαλέσουν καταστροφή του φυσικού πλούτου της χώρας μας».

In the news
Load More