Το ΥΠΕΣ για κατοικίες που ανεγέρθηκαν σε Τ/κ γη στη Δρομολαξιά

Reading Time: 1 minute

Σε σχέση με το περιεχόμενο επιστολής που απέστειλε Ε/κ δικηγόρος, κατ’ εντολή του Τ/κ πελάτη του, προς τις 22 οικογένειες προσφύγων οι οποίες έχουν στεγαστεί με σχέδιο αυτοστέγασης, ανεγείροντας οικίες σε τ/κ γη στη Δρομολαξιά, το Υπουργείο Εσωτερικών επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

Αυτούσια η ανακοίνωση

Οι τ/κ περιουσίες, στο σύνολό τους, περιήλθαν στη διαχείριση του Κηδεμόνα Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών, με βάση τις πρόνοιες του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Νόμου, ο οποίος σαφώς καθορίζει ότι όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που θα είχε ο Τουρκοκύπριος ιδιοκτήτης τους, περιέρχονται στηv αρμοδιότητα του Κηδεμόνα, μέχρι την τελική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος.

Δείτε επίσης:  Παρουσιάστηκε ο απολογισμός τριετίας του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας

Σε ότι αφορά το εν λόγω τεμάχιο, σημειώνεται ότι, για αυτό, ουδέποτε τέθηκε συγκεκριμένο αίτημα στον Κηδεμόνα για απόδοσή του στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη. Οι πρόνοιες της πιο πάνω νομοθεσίας, μάλιστα, επισημάνθηκαν γραπτώς σε αυτόν, κατά την μετεγγραφή του τεμαχίου δυνάμει δωρεάς.

Ως προς το περιεχόμενο της επιστολής του δικηγόρου, το Υπουργείο Εσωτερικών απευθύνθηκε στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία διαπίστωσε ότι, εκ πρώτης, τίθεται ζήτημα παραβίασης της σχετικής με τη διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων νομοθεσίας, ζήτημα για το οποίο θα απευθυνθεί στον δικηγόρο του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη, με σκοπό την περεταίρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Δείτε επίσης:  ''Έλα με την τσάπα σου'' στα Λατσιά - 50 000 δενδροφυτεύσεις στο λόφο Απαλού

Εξ αφορμής, το Υπουργείο Εσωτερικών επιθυμεί να απευθυνθεί τόσο προς τις 22 επηρεαζόμενες οικογένειες προσφύγων, όσο και προς όλους τους πρόσφυγες, διαβεβαιώνοντάς τους ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την κατοχή και χρήση της περιουσίας που νόμιμα τους έχει παραχωρηθεί. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο επιθυμεί να καλέσει τις επηρεαζόμενες οικογένειες να μην προχωρήσουν σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση ή άλλη διαβούλευση με τον Τ/κ ιδιοκτήτη.

In the news
Load More