Το e-government μοναδική οδός για εκσυγχρονισμό της Τ.Α., αναφέρει ο Χ. Τρίκκης

Reading Time: 2 minutes

Ως τη μοναδική οδό για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θεωρεί την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-govrnment), ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Λεμεσού, Χάρης Τρίκκης, με αφορμή πρόσφατη συζήτηση του θέματος στο Δήμο Quart de Poblet της πόλης Βαλένθια της Ισπανίας, όπου ο Δήμος Λεμεσού μετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Smartgov.

Μόνο μέσω της τεχνολογίας, προσθέτει, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει το νέο ψηφιακό περιβάλλον, με αποτέλεσμα τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών διαδικασιών, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας τόσο της ίδιας της Τοπική Αυτοδιοίκησης αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

«Παράλληλα, η χρήση της τεχνολογίας μειώνει τη δυσλειτουργία και το διοικητικό κόστος που απαιτείται από τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, καθιστώντας έτσι την επικοινωνία με το κράτος ταχύτερη, αποτελεσματικότερη, πιο διαφανή και λιγότερο δαπανηρή, απελευθερώνοντας πόρους για την οικονομία και την κοινωνία στο σύνολο της», συμπληρώνει.

Υπενθυμίζοντας ότι η ΕΕ προωθεί την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως μέτρο εκσυγχρονισμού των δημόσιων διοικήσεων των κρατών μελών της, στοχεύοντας μέχρι το 2020 σε μια ανοιχτή και ευέλικτη συνεργασία στις σχέσεις τους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ο Χάρης Τρίκκης τονίζει πως οι Δήμοι της Κύπρου οφείλουν να προωθήσουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Δείτε επίσης:  Προχωρά η διαδικασία ανάπλασης της Μισιαούλη και Καβάζογλου

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αναφέρει, οφείλει να ανταποκριθεί στην ανάγκη για περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες προσφέροντας φιλικότερες, εύκολα προσβάσιμες και άμεσες υπηρεσίες, προς τον δημότη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του, τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

«Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι και στο επίκεντρο της όλης προσπάθειας κατά την επικείμενη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», υποδεικνύει επίσης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Λεμεσού.

Το Γραφείο και η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Λεμεσού μετέχει από τις αρχές του 2016 στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Smartgov, το οποίο ανήκει στο ευρωπαϊκό πλαίσιο «Ορίζοντας2020» για έξυπνες πόλεις (Smart Cities) και έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών και μοντέλων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Δείτε επίσης:  Δραστηριότητες Δημάρχου Λεμεσού 21 - 29 Σεπτεμβρίου

Ο Δήμος Λεμεσού, μέσω αυτού του προγράμματος, που χρηματοδοτείται από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φιλοδοξεί να βελτιώσει και να αναπτύξει την καθημερινή και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και των δημοτών.

Παράλληλα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό της ενδοϋπηρεσιακής επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων του Δήμου, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων της πόλης και των αιτημάτων των δημοτών, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό, τον χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήματα και τη χρήση χαρτιού.

Ο κ.Τρίκκης εκτιμά πως το πρόγραμμα Smartgov μπορεί να δώσει λύση σε ένα μονό μέρος των συνολικών αναγκών του Δήμου Λεμεσού στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ωστόσο τονίζει πως αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, θέτοντας το όραμα για μια σύγχρονη δημοτική μηχανή που να ανταποκρίνεται στην αποστολή της, «που δεν είναι άλλη από την υπηρεσία της στον δημότη, την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και τη βέλτιστη αλληλοεπίδραση της με την ενεργό συμμετοχή των δημοτών».

(ΚΥΠΕ/ΣΚ/ΓΒΑ)

In the news
Load More