Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την Ανανέωση αδειών κυκλοφορίας

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ανακοινώνει τα πιο κάτω σε σχέση με την ανανέωση των τριμηνιαίων αδειών κυκλοφορίας
Reading Time: 2 minutes
Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ανακοινώνει τα πιο κάτω σε σχέση με την ανανέωση των τριμηνιαίων αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων για το 2017, οι οποίες λήγουν την 30η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους:

1. Οι τριμηνιαίες άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται από την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017.

2. Η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης των εν λόγω αδειών κυκλοφορίας είναι το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017.

3. Οι εν λόγω άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται για χρονική περίοδο τριών μηνών.

4. Τονίζεται ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι εν λόγω άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται μέχρι το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 χωρίς επιβάρυνση.

5. Με βάση την ίδια νομοθεσία για ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας, που θα γίνονται μετά από το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017, θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση στην άδεια κυκλοφορίας το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου με το δέκα τις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.

Δείτε επίσης:  Το «ανώτατο» στα κατεχόμενα απέρριψε προσφυγή Ε/κ σχετικά με τα Βαρώσια

6. Ο έλεγχος των οχημάτων θα αρχίσει από την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 και από την ημερομηνία αυτή η Αστυνομία και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, θα καταγγέλλουν όσους κυκλοφορούν οχήματα χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας.

7. Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υπάρχει:
• Πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ
• Ασφάλεια

8. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών συμβουλεύει όλους όπως φροντίσουν για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος τους έγκαιρα και να μην περιμένουν τις τελευταίες ημέρες, για να αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερφόρτωση του συστήματος που μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία.

9. Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός τους για το τρίτο τρίμηνο του 2017, αλλά δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του 2017, θα πρέπει να υποβάλουν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών αίτηση ακινητοποίησης του οχήματος, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΤΟΜ 12. Σε αντίθετη περίπτωση, η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας συνεχίζει να υφίσταται ως αστικό χρέος, οφειλόμενο προς την Δημοκρατία.

Δείτε επίσης:  Τις πληγείσες από τις βροχές περιοχές στην ελεύθερη Αμμόχωστο επισκέπτεται ο Υπουργός Γεωργίας

10. Σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος, θα πρέπει οι ιδιόκτητες να υποβάλλουν στο ΤΟΜ αίτηση ακύρωσης εγγραφής του οχήματος (έντυπο ΤΟΜ 98) συνοδευόμενη από το «Πιστοποιητικό καταστροφής», που εκδίδεται από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων, για να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από την ημερομηνία καταστροφής του οχήματος.

11. Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται στα γραφεία του ΤΟΜ, του ΚΕΠ, στα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, στις τράπεζες και διαδικτυακά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

12. Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι δεν θα αποσταλούν ειδοποιήσεις προς τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας, για το τέταρτο τρίμηνο του 2017.

In the news
Load More